Om Pershyttan

Pershyttans kulturreservat

Pershyttan menar vi är Sveriges bäst bevarade bergsmansby. Här har I man brutit malm och framställt järn från medeltiden ända fram till 60-talet.


Hyttan är en av Sveriges bäst bevarade träkolshyttor.


I området finns också vattenhjul, stånggång, kolhus och massor av gruvhål.


Hytta med anor från 1300-talet

I Pershyttan har man framställt järn i kanske 700 år. Troligen har hyttan hela tiden legat på samma ställe.


Nuvarande utformning är från 1856 inrymmer bland annat rostugn och träkolsbaserad masugn.


Idag står hyttan där precis som den lämnades efter sista blåsningen 1953, komplett med utrustning och allt även en del intressanta minnen från gamla tiden.

Vattnet - byns livsnerv

Söder om Pershyttan finns dammsjön med tillhörande bergskanal för att säkerhetställa smygarebäckens vatten till hela hyttområdet.  


Väldiga vattenhjul snurrade och drev blåsbälgar i hyttan och stånggångar, som pumpade gruvhålen torra från grundvatten.


Kvarn och såg fick också sin kraft från bäcken och ett kraftverk som alstrade ström.


Läs mer på länsstyrelsens hemsidan