Föreningen

Styrelsen på studiebesök i Karmansbo 

Jan Åkerling Morgan Bodin  Pamela Reynold  Lokal guide  Lotta Sörman

Om föreningen


I januari 2022 bildades museiföreningen Bergslagsmuseum Pershyttan på initiativ av boende, med målsättningen att, i samarbete mellan ideella krafter och övriga intressenter, bygga upp en utökad museiverksamhet inom kulturreservatet Gamla Pershyttans Bergsmansby.


Idag bedrivs guidning av, främst av Nora Turistbyrå, café och besöksinformation finns och Nora Skolor tillsammans med Naturskolan bedriver skolundervisning för mellanstadieklasser.


Den framtida museiverksamheten byggs upp stegivs genom museiföreningen  i projektform. Projekten genomförs med hjälp av ideella krafters insatser, projektbidrag och entreprenörer i samverkan.
Det här vill vi


Utifrån den unika miljön i Pershyttan skapa förståelse för- och kunskapen om bergsbruket och Bergslagens historia.


Att möjliggöra för skolor, kursverksamheter och högskolor att nyttja området som en pedagogisk resurs och forskningsobjekt.

Att göra Pershyttans Kulturreservat till ett modernt och levande museum där interaktion, rörelse och äventyr stödjer lärandeprocessen.

Att samordna och knyta verksamheter till platsen som bidrar till att skapa innehåll för museets besökare.

Museéts verksamhet bedrivs i enlighet med kulturreservatets bestämmelser och ändamål.

Vill du vara med?


Vill du lära dig mer? Är du intresserad av bergsbruk, äldre maskintekniik, historia, pedagogik, gamla kulturmiljöer, människor? Då vill du kanske vara med och bygga upp verksamheten genom att medverka i något av våra projekt eller aktiviteter? Vi lägger stor vikt vid respekt för var och ens möjlighet att bidra och att ha trevligt tillsammans är för oss minst lika viktigt som själva det arbete vi gör.


Mer om våra projekt!


Vill du ha kontakt / bli medlem. kontakta oss!Guidningar

Just nu har vi inga planerade guidningar